logo dementie.nl/forum
platform van Alzheimer Nederland

Forum Regels

Gedragsregels Forum
Alzheimer Nederland biedt een forum aan voor mensen met dementie en hun naasten. Om ervaringen te delen, van elkaar te leren, en tips en informatie uit te wisselen. Dit forum is onderdeel van dementie.nl en staat op http://forum.alzheimer-nederland.nl. Dit forum is bestemd voor mensen met dementie, naasten en andere geïnteresseerden.

Bij het gebruik van het forum dien je je te houden aan deze gedragsregels:
• Ga respectvol om met de andere forumgebruikers. Laat ze in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen. Ga niet in op kwetsende of storende berichten van anderen, maar rapporteer ze aan de forumbeheerder (forum@alzheimer-nederland.nl );
• Om privacy redenen wordt het afgeraden persoonlijke (contact) gegevens van jezelf op het forum te posten. Via een privé bericht kun je contact opnemen met anderen.
• Het is om dezelfde reden uitdrukkelijk verboden persoonlijke (contact) gegevens van anderen, zoals je naaste met dementie, op het forum te plaatsen.
• De privacybescherming van jezelf en je naasten is van groot belang bij het gebruik van het forum, te meer omdat je naaste zelf geen zeggenschap heeft over de gegevens die op het forum geplaatst worden.
• Zorg dat je naaste met dementie, voor zover mogelijk, op de hoogte is van het gebruik van het forum.
• Wees extra terughoudend met het delen van medische gegevens op het forum.
• Hou er rekening mee dat het forum van Alzheimer Nederland volledig openbaar is en dat iedereen je berichten kan lezen. Bovendien wordt de inhoud van dit forum door zoekmachines als Google geïndexeerd. Uitgezonderd van indexatie is het subforum ‘Ik heb zelf Alzheimer of een andere vorm van dementie’.
• Een Alzheimer Nederland account is voor persoonlijk gebruik; het plaatsen van oproepen door organisaties wordt niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan berichten met een commerciële strekking te plaatsen.
• Lees onze privacyverklaring en cookiebeleid.

Overig
• Het beheer van het forum wordt verzorgd door Alzheimer Nederland en de forummoderatoren van Alzheimer Nederland.
• Alzheimer Nederland en de door haar aangestelde moderatoren kunnen te allen tijde naar eigen inzicht berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.
• Alzheimer Nederland is niet verantwoordelijk voor de door gebruikers, forummoderatoren, medewerkers of andere betrokkenen geplaatste berichten op het forum.
• Alzheimer Nederland staat niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enig bericht en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een bericht of in een bericht gegeven (medisch) advies.
• Berichten bevatten de mening van de auteur van het bericht, niet noodzakelijkerwijs de mening van Alzheimer Nederland of enig ander forumgebruiker.
• Alzheimer Nederland en/of de moderatoren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en/of informatie via het gebruikersforum.
cron