Pagina 1 van 1

Mantelzorg in verpleeg- of verzorgingstehuis

BerichtGeplaatst: 23 November 2019
door PaulienvdSleen
Hallo allen,

Voor mijn opleiding HBO-V doe ik een klein onderzoek naar mantelzorgers wiens naasten in een verzorgingstehuis of verpleeghuis zijn opgenomen. Ik loop nu stage op een psychogeriatrische afdeling. Het onderzoekje gaat over interventies die de verzorging in kan zetten om mantelzorgers te helpen (zoals het verstrekken van informatie over dementie, één keer in de … tijd een gesprek, doorverwijzing naar Alzheimercafé etc.). Ik vroeg mij af of er mantelzorgers zijn die met mij willen delen wat voor ervaringen zij hiermee hebben en wat er volgens hen door verzorging gedaan kan worden om gewicht van mantelzorgers hun schouders af te halen.

Graag hoor ik van jullie!
Groeten,
P. van der Sleen
Student HBO-V Windesheim Zwolle

Re: Mantelzorg in verpleeg- of verzorgingstehuis

BerichtGeplaatst: 23 November 2019
door josha
Dag Paulien

Mijn moeder heeft 18 jaar in een verpleeghuis gewoond met haar ziekte dementie , was op 3 maanden na 100 jaar en heeft alle stadiums van dementie doorlopen. En dus ik als mantelzorger ook! Gelukkig is ze op 15 Maart j.l overleden ... wat een opluchting!

Ja het schort nogal aan de opvang en begeleiding van familie door personeel. Mede omdat personeel zelf niet goed weet om te gaan met mantelzorgers, die graag betrokken willen blijven bij de zorg van hun dierbare.Er heerst nog te vaak ANGST voor openheid over het reilen en zeilen op de afdeling... bang dat ze iets verkeerd doen..... geen pottekijkers willen hebben en toelaten.

Een voorbeeld hiervan is dat ik meermalen heb aangeboden om ook eens te koken, te strijken enz. Hier is nooit op gereageerd! De jongere hoger opgeleide verzorgsters met een moderne bril op werden vaak terug gefloten door de "oude garde" die al meer dan 25 jaar op de afdeling werkten en het op hun manier wouden blijven doen.. zonder inmenging van familie.
Met de mond praten over FAMILIEPARTICIPATIE[ staat zo mooi hè op papier, o wat zijn we goed bezig...} maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. Degene die voor meer openheid en samen met de familie.het leuker en leefbaarder wouden maken, werden gewoon weggepest of overgeplaatst.

Ook heb ik meermalen gepleit voor een familiemiddag, zonder bewoners, om per afdeling met personeel om de tafel te gaan zitten. Met elkaar in gesprek gaan, wat gaat er goed , wat kan er beter op de afdeling, waar loopt familie tegen aan en waar personeel in het contact met de familie..... gewoon 1x per maand even de maand doornemen met elkaar.... Ik denk dat het veel klachten kan voorkomen, die nu onderhuids blijven.en doorwoekeren tot enorme proportie`s.
Ik moest zelfs doorgaan tot aan de hoorzitting van de klachtencommissie om gehoord te worden en heb op alle punten gelijk gekregen!
Een jaar lang spanning en stress.... wat gewoon voorkomen had kunnen worden door de directie, om normaal in gesprek te gaan bij een kop koffie! Ik had zelfs het gebak nog mee willen brengen.....

Maar er is voorzichtig een omwenteling gaande.... directie`s gaan ook langzaam inzien dat de arrogantie en betutteling ongepast is in deze tijd, Dat er meer naar familie en personeel op de werkvloer geluisterd moet worden omdat ze anders de greep volledig verliezen.. Gewoon uit hun ivoren toren komen waar alleen het management telt [ dus het geld] en eens een dag / week meelopen op de werkvloer..
Ik weet dat dit al gebeurd in sommige verpleeghuizen en dat zijn mijn helden...daar wordt ik zo blij en gelukkig van. Ik blijf optimistisch en eens zal het overal gaan zoals het behoort te gaan!

Daarom pleit ik er voor om de samenstelling van het team, kritisch te bekijken en degene die ECHT belevings-gerichte zorg willen bieden aan de bewoners, meer zeggenschap en meer steun te geven. zodat ze aan de winnende hand zijn en hun ideeèn over het prettiger en leefbaarder maken voor bewoners in het verpleeghuis, zonder strijd kunnen en mogen uitvoeren.

Ik hoop dat je iets aan mijn ervaringen hebt.

Lieve groet
Josha