Pagina 4 van 4

Re: Ik kan/mag niet op bezoek. Hoe houd ik contact?

BerichtGeplaatst: 09 Mei 2020
door Ellis
Beste Line,
Wat ontzettend verdrietig om te lezen dat jouw vader sinds het bezoekverbod niet meer van zijn kamer af mag. Ik begrijp dat het erg lastig is voor jullie allemaal. Zeker als jouw vader voorheen iedere dag actief was door te wandelen.

Hoe lastig het ook is, als er in het verpleeghuis corona is geconstateerd, is een lockdown belangrijk om de gezondheid en veiligheid van alle bewoners te kunnen waarborgen. Op deze manier wordt verdere verspreiding tegen gegaan.

Deze week start een pilot, waarbij er in 25 verpleeghuizen een versoepeling van de bezoekregeling plaatsvindt. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot, is de verwachting dat er na 25 mei op meer locaties een versoepeling plaats kan vinden. Je kunt daarover meer lezen op de website: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieu ... zen-gereed

Groeten, Ellis

Re: Ik kan/mag niet op bezoek. Hoe houd ik contact?

BerichtGeplaatst: 10 Mei 2020
door Line
Nu het bezoekverbodverbod voor de mantelzorger dermate lang duurt vermoed ik dat de oversterfte in verpleeghuizen ook zijn oorzaak heeft in het wegkwijnen dus juist door het bezoekverbod. En werkt het dus averechts. Daarnaast veroorzaakt het bezoekverbod een enorm leed en stress bij de bewoner en bij de naasten. Een vaste mantelzorger die de benodigde zorg geeft die anderen niet kunnen geven redt juist levens. Is de invloed op het bepalen van het bezoekbeleid van de zorgkoepels en het bestuur van verpleeghuizen en instellingen in verhouding niet veel te groot? Mij bekruipt het nare gevoel dat het niet gaat om de bewoners aangezien vele aan het aftakelen en wegkwijnen zijn zonder de benodigde mantelzorg. Het risico op Covid-19 dat een mantelzorger meebrengt is naar mijn mening kleiner dan het risico dat zorgmedewerkers meebrengen omdat zij met meer bewoners contact hebben. Ik vermoed sterk dat het toevoegen van 1 vaste mantelzorger aan de zorg per bewoner het risico op Covid-19 niet verhoogt en de oversterfte en leed door het wegkwijnen vermindert. Daarnaast is het ethisch totaal onhoudbaar deze situatie, hoe je het wend of keert. Ik heb gelezen dat in België, Frankrijk en Duitsland wel bezoek in verpleeghuizen mogelijk is? Waarom dit grote verschil met Nederland vraag ik mij af? Komt dit door de scheve machtsverhoudingen in Nederland? Kunt u zich alstublieft hard maken voor de bezoekregeling van 1 vaste mantelzorger waardoor sterfte en leed juist stopt? Het moet zo snel mogelijk veranderen om slachtoffers en gruwelijk leed te voorkomen.

Re: Ik kan/mag niet op bezoek. Hoe houd ik contact?

BerichtGeplaatst: 14 Mei 2020
door Margaret
Heftig he, Line. Wij pleiten al vanaf het begin voor de uitzondering van één vaste mantelzorger per bewoner, in ieder geval in uitzonderingsgevallen waarbij een bewoner niet gedijt zonder de mantelzorger. Uiteraard wel met beschermingsmiddelen. De verhalen die we horen zijn echt schrijnend. De start van de test is een goede stap voorwaarts, en hopen dat 25 mei alle vaste mantelzorgers naar hun naaste kunnen. We hopen dat uit de test komt dat dit mogelijk is.

Bedankt in ieder geval voor het delen van jouw visie. We horen ook op social media van mensen dat ze het idee hebben dat als mensen in deze periode overlijden, maar niet aan corona, eenzaamheid daar een rol in heeft. Dit zullen we zeker delen in Den Haag.