Pagina 1 van 1

zorginstelling houdt zich niet aan de (eigen) regels

BerichtGeplaatst: 14 November 2018
door Poezenvriend
Stel, een thuiswonende oudere krijgt last van (beginnende) dementie.
Via een ouderenconsulent wordt deze persoon aangemeld bij een grote zorginstelling.

In de gemeente waar deze persoon woont zijn heldere afspraken gemaakt over de aanpak van (beginnende) dementie bij thuiswonende ouderen. Er is een speciaal overleg-orgaan opgericht, en die heeft een gedetailleerd protocol opgesteld dat ook nog jaarlijks wordt bijgewerkt op grond van de laatste inzichten. Alle grote zorginstellingen in de gemeente hebben in een convenant toegezegd om dit protocol te zullen invoeren op de werkvloer. Veruit het belangrijkste punt in het protocol is dat er altijd een Casemanager Dementie aangesteld dient te worden. Deze functionaris begeleidt de patient en coordineert de contacten met huisarts, specialisten, thuiszorg etc. Het protocol legt uit dat er allereerst een Casemanager Dementie aangesteld moet worden; de rest van het document gaat vervolgens in op de verschillende taken van deze persoon.

Bij bovengenoemde thuiswonende oudere komt een wijkverpleegkundige van de zorginstelling langs voor een orienterend gesprek. Zij stelt vast dat er inderdaad sprake is van (beginnende) dementie. Volgens het protocol zou er dus nu een Casemanager Dementie aangesteld moeten worden. Echter om onduidelijke redenen gebeurt dit niet. In plaats hiervan vertrouwt de zorginstelling de begeleiding toe aan eerdergenoemde wijkverpleegkundige. Maar deze persoon is niet gekwalificeerd (d.w.z. onvoldoende bekend met de medische aspecten van de ziekte dementie) en heeft ook niet de bevoegdheden om onderzoeken e.d. te regelen. Het gevolg hiervan is dat de taken die een Casemanager Dementie heeft, niet worden uitgvevoerd bij deze patient.

Kan dit zomaar? Mag de zorginstelling om niet nader genoemde redenen afwijken van het afgesproken protocol?

Is het de taak van de mantelzorger of andere familieleden om hierover aan de bel te trekken bij de zorginstelling?

Re: zorginstelling houdt zich niet aan de (eigen) regels

BerichtGeplaatst: 15 November 2018
door onderzoeker30 (vrijwilliger)
Dag Poezenvriend,

Lees dit stukje eens:
https://dementie.nl/nieuws/casemanager- ... erzekering
https://dementie.nl/casemanager/caseman ... j-dementie

Inderdaad is de 'kwaliteit' van de casemanager per gemeente anders geregeld. Ben je niet tevreden dan zul je hier zelf melding van moeten maken bij je zorgverzekeraar of NZa.
https://dementie.nl/nieuws/lang-wachten ... r-meld-het

Je kunt ook contact opnemen met onze expert casemanager Gerben Jansen (onderaan de pagina) met je vragen hierover: https://dementie.nl/nieuws/lang-wachten ... r-meld-het

Re: zorginstelling houdt zich niet aan de (eigen) regels

BerichtGeplaatst: 15 November 2018
door Poezenvriend
Dag Onderzoeker30, dank voor je reactie.

Het is heel goed mogelijk dat dit soort problemen in de meeste gevallen te maken heeft met de financiering door de zorgverzekeraar. Echter in het geval van mijn moeder is dat niet waarschijnlijk. Er is in het eerste gesprek alleen gesproken over haar lichamelijke en geestelijke problemen. Het vervolgtraject (afnemen van een dementie-test, de indicatie stelling, de financiering via de zorgverzekering, aanstelling Casemanager Dementie) is niet aan bod gekomen. Ook niet in het tweede gesprek. Ik vermoed dat er iets speelde bij de zorginstelling. Wellicht waren de Casemanagers Dementie onderbezet of overbelast, en heeft een manager toen maar besloten om de zaak bij de wijkverpleegkundige te laten.

Later heb ik de zorginstelling gevraagd waarom het zo is gelopen. Nou, dat vonden ze geen leuke vraag. Men heeft er steeds ontwijkend en afwijzend op gereageerd. Duidelijkheid is er nooit geschapen. Jammer.

Re: zorginstelling houdt zich niet aan de (eigen) regels

BerichtGeplaatst: 16 November 2018
door Klavertje vier
Je zou kunnen overwegen om een klacht in te dienen.. bij de instelling, de clientenraad of bij de inspectie. De inspectie heeft tegenwoordig een laagdrempelig meldpunt. https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-o ... pverlening